Registrace nového člena:

  • Pobyt a konzumace v klubu je na vlastní nebezpečí každého člena. Provozovatel klubu a obsluhující personál nenesou žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví nebo nactiutrhání. Klub není veřejně přístupnou provozovnou občerstvení (restaurací) ve smyslu platné legislativy a nepodléhá státnímu dozoru nad stravovacími zařízeními.
  • Členský příspěvek je dobrovolný a lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou u obsluhy klubu.
  • Členství v klubu nemá omezenou platnost a lze kdykoliv ukončit žádostí o výmaz členství z databáze členů. Provozovatel klubu si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit členství nebo neumožnit přístup do klubu v případě nevhodného chování.
  • Členství je zavedeno pouze za účelem přístupu do klubu a nevyplývají z něj žádná další práva ani povinnosti směrem k provozovateli klubu.
  • Členské příspěvky a obchodní marže z prodeje občerstvení a reklamních předmětů jsou bez výjimek používány na provoz samotného klubu a dále historických letadel a vozidel RAF Station Czechoslovakia. V klubu se proti veškeré útratě vystavují pokladní účtenky včetně DPH v zákonných sazbách.